[{"hash":"5c19813ca6b9e11be8b87c1f16f83be1","score":"3","length":"288","name":"Desert Rose - Sting & Cheb Mami","rating":"2330","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"1","uid":"5c19813ca6b9e11be8b87c1f16f83be1","original_uid":"5c19813ca6b9e11be8b87c1f16f83be1"},{"hash":"39e7f07398d6d63eab4d89894fa37a40","score":"3","length":"286","name":"Sting - Desert Rose - YouTube","rating":"359","artist":{"name":"Unknown","uid":"Y2R14927-2JM3LANE4L4S","original_uid":"Y2R14927-2JM3LANE4L4S"},"block":"2","uid":"39e7f07398d6d63eab4d89894fa37a40","original_uid":"39e7f07398d6d63eab4d89894fa37a40"},{"hash":"85cee457c0dcd608d5e6ac6456113970","score":"3","length":"287","name":"Sting - Desert Rose","rating":"186","artist":{"name":"Cheb Mami\/Sting"},"block":"2","uid":"85cee457c0dcd608d5e6ac6456113970","original_uid":"85cee457c0dcd608d5e6ac6456113970"},{"hash":"3879cb92806bc9f37773587d258b4471","score":"3","length":"252","name":"Desert Rose","rating":"200","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"2","uid":"3879cb92806bc9f37773587d258b4471","original_uid":"3879cb92806bc9f37773587d258b4471"},{"hash":"bcb04d73f51d7ff0f699f7441e114f11","score":"3","length":"320","name":"STING - Desert Rose","rating":"625","artist":{"name":"Радио ENERGY"},"block":"2","uid":"bcb04d73f51d7ff0f699f7441e114f11","original_uid":"bcb04d73f51d7ff0f699f7441e114f11"},{"hash":"56e6700085b4fde66a6988c5b9d5dba1","score":"3","length":"57","name":"Desert Rose (рингтон by MarK)","rating":"318","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"2","uid":"56e6700085b4fde66a6988c5b9d5dba1","original_uid":"56e6700085b4fde66a6988c5b9d5dba1"},{"hash":"5822e474cdaae2d564b7d2e342141cb0","score":"3","length":"0","name":"Desert Rose (feat. Cheb Mami)","rating":"415","artist":{"name":"STING","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"2","uid":"5822e474cdaae2d564b7d2e342141cb0","original_uid":"5822e474cdaae2d564b7d2e342141cb0"},{"hash":"73b543dad5457ee6a81a8e5af548b6d0","score":"3","length":"236","name":"Desert Rose [feat. Cheb Mami] [Radio Edit]","rating":"100","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"2","uid":"73b543dad5457ee6a81a8e5af548b6d0","original_uid":"73b543dad5457ee6a81a8e5af548b6d0"},{"hash":"48724dee4c5deac264034cf9fe2483b1","score":"3","length":"287","name":"Desert rose (melodic club mix)","rating":"644","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"2","uid":"48724dee4c5deac264034cf9fe2483b1","original_uid":"48724dee4c5deac264034cf9fe2483b1"},{"hash":"b300f698971322b531d4d4fb86003f70","score":"3","length":"281","name":"Desert Rose (Calderone Remix)","rating":"400","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"2","uid":"b300f698971322b531d4d4fb86003f70","original_uid":"b300f698971322b531d4d4fb86003f70"},{"hash":"39dceb7530d307e91cbc4e619e2c7841","score":"3","length":"288","name":"Desert Rose - Sting & Cheb Mam","rating":"51","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"2","uid":"39dceb7530d307e91cbc4e619e2c7841","original_uid":"39dceb7530d307e91cbc4e619e2c7841"},{"hash":"5a575cd55f0d6cc9dd1942966b264060","score":"1","length":"340","name":"Sea Dreamer (Feat. Sting)","rating":"252","artist":{"name":"Anoushka Shankar & Karsh Kale","uid":"Y2R15URT-4199MK2AI50H","original_uid":"Y2R15URT-4199MK2AI50H"},"block":"3","uid":"5a575cd55f0d6cc9dd1942966b264060","original_uid":"5a575cd55f0d6cc9dd1942966b264060"},{"hash":"d9589818dced81d6cac1be04f211d170","score":"3","length":"285","name":"Desert Rose","rating":"1293","artist":{"name":"Sting feat. Cheb Mami","uid":"Y2R1BDVU-HKIELQ1THRTC","original_uid":"Y2R1BDVU-HKIELQ1THRTC"},"block":"4","uid":"d9589818dced81d6cac1be04f211d170","original_uid":"d9589818dced81d6cac1be04f211d170"},{"hash":"f6f07041626858f56dfdca38b04ea711","score":"5","length":"273","name":"Sting ft Cheb Mami LIVE","rating":"46","artist":{"name":"Desert Rose"},"block":"4","uid":"f6f07041626858f56dfdca38b04ea711","original_uid":"f6f07041626858f56dfdca38b04ea711"},{"hash":"1dc1c980c44b01307da4d3d55c20e760","score":"1","length":"281","name":"I Hung My Head","rating":"628","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"3","uid":"1dc1c980c44b01307da4d3d55c20e760","original_uid":"1dc1c980c44b01307da4d3d55c20e760"},{"hash":"d23ad85f39e6789075fdd55f17da23d1","score":"3","length":"287","name":"Desert Rose (Melodic Clib Mix Radio Edit)","rating":"367","artist":{"name":"Sting feat. Cheb Mami","uid":"Y2R1BDVU-HKIELQ1THRTC","original_uid":"Y2R1BDVU-HKIELQ1THRTC"},"block":"4","uid":"d23ad85f39e6789075fdd55f17da23d1","original_uid":"d23ad85f39e6789075fdd55f17da23d1"},{"hash":"7e6c9588edccce256c7fb0286794bc50","score":"5","length":"61","name":"Sting ft. Cheb Mami (HD)","rating":"28","artist":{"name":"Tabla Cover: Desert Rose"},"block":"4","uid":"7e6c9588edccce256c7fb0286794bc50","original_uid":"7e6c9588edccce256c7fb0286794bc50"},{"hash":"80d02bd3f38910428cc8a50aa1b9c2f1","score":"3","length":"285","name":"Desert Rose (Melodic Clib Mix Radio Edit)","rating":"144","artist":{"name":"╬╬╬Sting featuring Cheb Mami╬╬╬"},"block":"4","uid":"80d02bd3f38910428cc8a50aa1b9c2f1","original_uid":"80d02bd3f38910428cc8a50aa1b9c2f1"},{"hash":"a985a3be9eaeee765100cd485248c791","score":"1","length":"279","name":"Shape Of My Heart (Фильм: Леон)","rating":"428","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"3","uid":"a985a3be9eaeee765100cd485248c791","original_uid":"a985a3be9eaeee765100cd485248c791"},{"hash":"a5e512407003cb9fd394d5a6cbd26a31","score":"4","length":"282","name":"Live 2000 Desert Rose Sanremo with Cheb Mami ITA","rating":"29","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"4","uid":"a5e512407003cb9fd394d5a6cbd26a31","original_uid":"a5e512407003cb9fd394d5a6cbd26a31"},{"hash":"ebe0aa09f744dc916d683559f7d7dff0","score":"3","length":"540","name":"Desert Rose(Raneem Mix)","rating":"44","artist":{"name":"Sting feat. Cheb Mami","uid":"Y2R1BDVU-HKIELQ1THRTC","original_uid":"Y2R1BDVU-HKIELQ1THRTC"},"block":"4","uid":"ebe0aa09f744dc916d683559f7d7dff0","original_uid":"ebe0aa09f744dc916d683559f7d7dff0"},{"hash":"67803ca447c14c51ccf0ffecb9b7fc91","score":"1","length":"319","name":"Englishman in New-York","rating":"376","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"3","uid":"67803ca447c14c51ccf0ffecb9b7fc91","original_uid":"67803ca447c14c51ccf0ffecb9b7fc91"},{"hash":"5071e695b606560d6196fd925aa977c0","score":"1","length":"333","name":"Fill Her Up","rating":"211","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"3","uid":"5071e695b606560d6196fd925aa977c0","original_uid":"5071e695b606560d6196fd925aa977c0"},{"hash":"4284f2b65e12aa9050713377c7e8ad11","score":"1","length":"346","name":"Seven Days (feat. Sting and Dominic Miller)","rating":"236","artist":{"name":"Chris Botti","uid":"Y2R13SPF-V7BTMDRB4CUA","original_uid":"Y2R13SPF-V7BTMDRB4CUA"},"block":"3","uid":"4284f2b65e12aa9050713377c7e8ad11","original_uid":"4284f2b65e12aa9050713377c7e8ad11"},{"hash":"b50b6ed3afb6a451a49ea3a140177c90","score":"3","length":"263","name":"Desert Rose (Live In Central Park)","rating":"588","artist":{"name":"Sting ft. Cheb Mami"},"block":"4","uid":"b50b6ed3afb6a451a49ea3a140177c90","original_uid":"b50b6ed3afb6a451a49ea3a140177c90"},{"hash":"fd54d71713825ab40fbba7d855c99981","score":"1","length":"276","name":"All For Love","rating":"515","artist":{"name":"Sting & The Police","uid":"Y2R17S56-J6HUIU4E4U6U","original_uid":"Y2R17S56-J6HUIU4E4U6U"},"block":"3","uid":"fd54d71713825ab40fbba7d855c99981","original_uid":"fd54d71713825ab40fbba7d855c99981"},{"hash":"79a3f99f5b4f2310a7318e406619ea20","score":"1","length":"279","name":"Fortress Around Your Heart","rating":"425","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"3","uid":"79a3f99f5b4f2310a7318e406619ea20","original_uid":"79a3f99f5b4f2310a7318e406619ea20"},{"hash":"a8d758d639af2c2c6d2f5f7561ec3330","score":"3","length":"217","name":"Desert rose (soundtrack version)","rating":"30","artist":{"name":"Sting feat. Cheb Mami","uid":"Y2R1BDVU-HKIELQ1THRTC","original_uid":"Y2R1BDVU-HKIELQ1THRTC"},"block":"4","uid":"a8d758d639af2c2c6d2f5f7561ec3330","original_uid":"a8d758d639af2c2c6d2f5f7561ec3330"},{"hash":"622009865b427534adb972cb8e905da1","score":"1","length":"209","name":"Fields Of Gold 2","rating":"721","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"3","uid":"622009865b427534adb972cb8e905da1","original_uid":"622009865b427534adb972cb8e905da1"},{"hash":"261a2763fb263d39c8c3618fb3fa66f0","score":"1","length":"403","name":"Let Your Soul Be Your Pilot","rating":"1060","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"5","uid":"261a2763fb263d39c8c3618fb3fa66f0","original_uid":"261a2763fb263d39c8c3618fb3fa66f0"},{"hash":"b7dae06e3bda6374eb00d80325417660","score":"1","length":"523","name":"Locomotive","rating":"733","artist":{"name":"Guns N' Roses","uid":"Y2R13LBB-E9AJQ8GOVAK2","original_uid":"Y2R13LBB-E9AJQ8GOVAK2"},"block":"5","uid":"b7dae06e3bda6374eb00d80325417660","original_uid":"b7dae06e3bda6374eb00d80325417660"},{"hash":"2bded80e9839b18cbda8babb7d3de581","score":"1","length":"257","name":"Windmills of Your Mind","rating":"1008","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"5","uid":"2bded80e9839b18cbda8babb7d3de581","original_uid":"2bded80e9839b18cbda8babb7d3de581"},{"hash":"e3c1ab505b8d9d8a338004ccf015fef0","score":"1","length":"209","name":"Roses","rating":"589","artist":{"name":"Meg and Dia","uid":"Y2R15J1F-HN1IDDFHTBL1","original_uid":"Y2R15J1F-HN1IDDFHTBL1"},"block":"5","uid":"e3c1ab505b8d9d8a338004ccf015fef0","original_uid":"e3c1ab505b8d9d8a338004ccf015fef0"},{"hash":"0fa689c3166274833323f89782fa3430","score":"1","length":"100","name":"Arrival","rating":"1738","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"5","uid":"0fa689c3166274833323f89782fa3430","original_uid":"0fa689c3166274833323f89782fa3430"},{"hash":"f45e853445eae76b5ba69b3459e62b41","score":"1","length":"224","name":"Sing","rating":"570","artist":{"name":"Travis & Sting"},"block":"5","uid":"f45e853445eae76b5ba69b3459e62b41","original_uid":"f45e853445eae76b5ba69b3459e62b41"},{"hash":"f085a5aba0b734d21c60beaaa287fbc0","score":"1","length":"256","name":"Rose","rating":"918","artist":{"name":"Ludovico Einaudi","uid":"Y2R13SAA-CLS64E8EOPKB","original_uid":"Y2R13SAA-CLS64E8EOPKB"},"block":"5","uid":"f085a5aba0b734d21c60beaaa287fbc0","original_uid":"f085a5aba0b734d21c60beaaa287fbc0"},{"hash":"4ea6e7b1aacafde2ccb523dea2e8f8d1","score":"1","length":"261","name":"Bella ciao","rating":"874","artist":{"name":"The Savage Rose","uid":"Y2R1447C-TBL83MHR6D6G","original_uid":"Y2R1447C-TBL83MHR6D6G"},"block":"5","uid":"4ea6e7b1aacafde2ccb523dea2e8f8d1","original_uid":"4ea6e7b1aacafde2ccb523dea2e8f8d1"},{"hash":"c00cbd5fe5fb9f13f008e8767d4726e0","score":"1","length":"87","name":"Attitude","rating":"1075","artist":{"name":"Guns N' Roses","uid":"Y2R13LBB-E9AJQ8GOVAK2","original_uid":"Y2R13LBB-E9AJQ8GOVAK2"},"block":"5","uid":"c00cbd5fe5fb9f13f008e8767d4726e0","original_uid":"c00cbd5fe5fb9f13f008e8767d4726e0"},{"hash":"26f53bb3a315ef6faaf47f69430c1940","score":"2","length":"244","name":"Desert Rose Роза в пустыне (Remix)","rating":"1003","artist":{"name":"Стинг"},"block":"5","uid":"26f53bb3a315ef6faaf47f69430c1940","original_uid":"26f53bb3a315ef6faaf47f69430c1940"},{"hash":"f1ebd6e7b8c05e0cd618cdc4abde34a1","score":"1","length":"172","name":"I Can Feel","rating":"599","artist":{"name":"David DeeJay Feat Ela Rose"},"block":"5","uid":"f1ebd6e7b8c05e0cd618cdc4abde34a1","original_uid":"f1ebd6e7b8c05e0cd618cdc4abde34a1"},{"hash":"cb5e8f0e1372e11e58c1e750a77e61a1","score":"1","length":"258","name":"Boombastic (Sting Remix)","rating":"839","artist":{"name":"Shaggy","uid":"Y2R13KRG-6EPPSPHELU8T","original_uid":"Y2R13KRG-6EPPSPHELU8T"},"block":"5","uid":"cb5e8f0e1372e11e58c1e750a77e61a1","original_uid":"cb5e8f0e1372e11e58c1e750a77e61a1"},{"hash":"7b2d9f60f14ba8f6ead0e84dfa2eb900","score":"1","length":"217","name":"Lauren Rose - Hava Nagila (еврейская народная песня Израиля)","rating":"679","artist":{"name":"Израиль"},"block":"5","uid":"7b2d9f60f14ba8f6ead0e84dfa2eb900","original_uid":"7b2d9f60f14ba8f6ead0e84dfa2eb900"},{"hash":"dc1e982cfd23c745fe53ee2fbff54571","score":"1","length":"39","name":"Shape Of My Heart (рингтон\/ Музыка 80-х\/ VK)","rating":"663","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"5","uid":"dc1e982cfd23c745fe53ee2fbff54571","original_uid":"dc1e982cfd23c745fe53ee2fbff54571"},{"hash":"957ce898350cb33198dfe21abc10ee10","score":"1","length":"231","name":"Think About You","rating":"651","artist":{"name":"Guns N' Roses","uid":"Y2R13LBB-E9AJQ8GOVAK2","original_uid":"Y2R13LBB-E9AJQ8GOVAK2"},"block":"5","uid":"957ce898350cb33198dfe21abc10ee10","original_uid":"957ce898350cb33198dfe21abc10ee10"},{"hash":"ca0e94aba379897b492e437953064611","score":"1","length":"444","name":"La Vie en Rose","rating":"696","artist":{"name":"Grace Jones","uid":"Y2R13PCM-VRGLOTPUSQSM","original_uid":"Y2R13PCM-VRGLOTPUSQSM"},"block":"5","uid":"ca0e94aba379897b492e437953064611","original_uid":"ca0e94aba379897b492e437953064611"},{"hash":"d5905c4b4a335287305559a46a39a8a1","score":"1","length":"212","name":"Rose Garden","rating":"750","artist":{"name":"Lynn Anderson","uid":"Y2R13S7Q-4GER1NIG1DTQ","original_uid":"Y2R13S7Q-4GER1NIG1DTQ"},"block":"5","uid":"d5905c4b4a335287305559a46a39a8a1","original_uid":"d5905c4b4a335287305559a46a39a8a1"},{"hash":"f31f668d0ecb50e5115bd265b8bbdb40","score":"1","length":"257","name":"Every Rose Has Its Thorn","rating":"860","artist":{"name":"Poison","uid":"Y2R15AIE-1SJCDSAK34GV","original_uid":"Y2R15AIE-1SJCDSAK34GV"},"block":"5","uid":"f31f668d0ecb50e5115bd265b8bbdb40","original_uid":"f31f668d0ecb50e5115bd265b8bbdb40"},{"hash":"cfee7f3ec82772f1ea20edae586d9521","score":"1","length":"287","name":"Rise and Fall","rating":"985","artist":{"name":"Sting feat Graig David"},"block":"5","uid":"cfee7f3ec82772f1ea20edae586d9521","original_uid":"cfee7f3ec82772f1ea20edae586d9521"},{"hash":"3001c7ac6173c0365f4948d0e0fbfb70","score":"1","length":"300","name":"MANITA","rating":"1219","artist":{"name":"Энигма - ROSE MOORE"},"block":"5","uid":"3001c7ac6173c0365f4948d0e0fbfb70","original_uid":"3001c7ac6173c0365f4948d0e0fbfb70"},{"hash":"ac95c3f8d9926806c374b89b035108d0","score":"1","length":"300","name":"It's Probably Me","rating":"618","artist":{"name":"Sting","uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B","original_uid":"Y2R13L59-K48FAEG7C79B"},"block":"5","uid":"ac95c3f8d9926806c374b89b035108d0","original_uid":"ac95c3f8d9926806c374b89b035108d0"}]