[{"hash":"0228f8842150051e2f24d81b6be85110","score":"2","length":"205","name":"Карма мира","rating":"4","artist":{"name":"Louna (Сделай громче 2, 2010)"},"block":"1","uid":"0228f8842150051e2f24d81b6be85110","original_uid":"0228f8842150051e2f24d81b6be85110"},{"hash":"f0863e3ef8207d51f1fd4db9f8731d21","score":"3","length":"207","name":"Карма мира - minus","rating":"2","artist":{"name":"LOUNA","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"2","uid":"f0863e3ef8207d51f1fd4db9f8731d21","original_uid":"f0863e3ef8207d51f1fd4db9f8731d21"},{"hash":"f2e77a1d0185afe75cbebf04df05f034","score":"3","length":"189","name":"Карма мира (Live - «Наше Утро» - )","rating":"4","artist":{"name":"LOUNA","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"2","uid":"f2e77a1d0185afe75cbebf04df05f034","original_uid":"f2e77a1d0185afe75cbebf04df05f034"},{"hash":"e1ee2e0e2e07e101f450326b7ca44e12","score":"2","length":"193","name":"Карма мира(Louna cover. Пока без вокала)","rating":"1","artist":{"name":"Kaisy&Wizard"},"block":"2","uid":"e1ee2e0e2e07e101f450326b7ca44e12","original_uid":"e1ee2e0e2e07e101f450326b7ca44e12"},{"hash":"ab162aa6e97f62ca367279d68d355945","score":"3","length":"208","name":"Карма мира \/ OFFICIAL VIDEO \/ 2011","rating":"0","artist":{"name":"LOUNA","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"2","uid":"ab162aa6e97f62ca367279d68d355945","original_uid":"ab162aa6e97f62ca367279d68d355945"},{"hash":"fd2c2e17706d12c493568f055e5bb1d3","score":"3","length":"202","name":"Карма Мира.AVI","rating":"0","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"2","uid":"fd2c2e17706d12c493568f055e5bb1d3","original_uid":"fd2c2e17706d12c493568f055e5bb1d3"},{"hash":"370297ba28dc63589a422146102be595","score":"3","length":"190","name":"Карма Мира (ХО, , multicam)","rating":"0","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"2","uid":"370297ba28dc63589a422146102be595","original_uid":"370297ba28dc63589a422146102be595"},{"hash":"e4fe3a2970b56ebfc839a1ac6c6be733","score":"3","length":"205","name":"Карма Мира(минус)","rating":"10","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"2","uid":"e4fe3a2970b56ebfc839a1ac6c6be733","original_uid":"e4fe3a2970b56ebfc839a1ac6c6be733"},{"hash":"ffcf2743e49ba3e3199ae89d29a607a5","score":"3","length":"205","name":"Карма мира \/ «Сделай громче!» ч.2 (2010)","rating":"0","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"2","uid":"ffcf2743e49ba3e3199ae89d29a607a5","original_uid":"ffcf2743e49ba3e3199ae89d29a607a5"},{"hash":"3c52160004e49ff2c2dc41c2726d3050","score":"3","length":"206","name":"Карма мира","rating":"0","artist":{"name":"Huo Beralak (Zii Ent) (cover Louna)"},"block":"2","uid":"3c52160004e49ff2c2dc41c2726d3050","original_uid":"3c52160004e49ff2c2dc41c2726d3050"},{"hash":"4293b8d9eba2b9aaae19ab5567a944f2","score":"2","length":"193","name":"Карма мира(louna cover )","rating":"1","artist":{"name":"Kaisy&Wizard"},"block":"2","uid":"4293b8d9eba2b9aaae19ab5567a944f2","original_uid":"4293b8d9eba2b9aaae19ab5567a944f2"},{"hash":"0221b456a9ba9f087358b1b4a7e52224","score":"2","length":"236","name":"07 - Все и ничто (\"Сделай громче!, Диск 2, 2010)","rating":"0","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"3","uid":"0221b456a9ba9f087358b1b4a7e52224","original_uid":"0221b456a9ba9f087358b1b4a7e52224"},{"hash":"20f05e38827885920dca474bfc935841","score":"2","length":"50","name":"Карма Мира (Химера cover)","rating":"0","artist":{"name":"Анкылым"},"block":"4","uid":"20f05e38827885920dca474bfc935841","original_uid":"20f05e38827885920dca474bfc935841"},{"hash":"8ad4807e7df0525646388b9a45df57d1","score":"2","length":"58","name":"Карма Мира","rating":"21","artist":{"name":"Psilocybe Larvae","uid":"Y2R153ER-QO7GO220ESM6","original_uid":"Y2R153ER-QO7GO220ESM6"},"block":"4","uid":"8ad4807e7df0525646388b9a45df57d1","original_uid":"8ad4807e7df0525646388b9a45df57d1"},{"hash":"e117bbd4db89864aacfd601bd8c20280","score":"2","length":"58","name":"Карма Мира (cover Химера)","rating":"0","artist":{"name":"Psilocybe Larvae","uid":"Y2R153ER-QO7GO220ESM6","original_uid":"Y2R153ER-QO7GO220ESM6"},"block":"4","uid":"e117bbd4db89864aacfd601bd8c20280","original_uid":"e117bbd4db89864aacfd601bd8c20280"},{"hash":"5741c31db39cf2d8dce92a0c39b119c0","score":"2","length":"205","name":"Карма мира (OFFICIAL CLIP)","rating":"0","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"4","uid":"5741c31db39cf2d8dce92a0c39b119c0","original_uid":"5741c31db39cf2d8dce92a0c39b119c0"},{"hash":"015e195df12748ffbfaf073d65eb6530","score":"2","length":"198","name":"Карма мира (акустика, прямой эфир, программа "Наше утро", НАШЕ Радио, )","rating":"0","artist":{"name":"Лу, Ру и Серж (LOUNA)"},"block":"4","uid":"015e195df12748ffbfaf073d65eb6530","original_uid":"015e195df12748ffbfaf073d65eb6530"},{"hash":"96bc61709b4898322f033d09136aee24","score":"2","length":"313","name":"Кризис Крайст Суперзвезда \/ «Сделай громче!» ч.2 (2010)","rating":"0","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"3","uid":"96bc61709b4898322f033d09136aee24","original_uid":"96bc61709b4898322f033d09136aee24"},{"hash":"a3c042ea5027299df6d2ac22a022a0b1","score":"2","length":"104","name":"Карма Мира","rating":"0","artist":{"name":"Проект \"Олимпийский\""},"block":"4","uid":"a3c042ea5027299df6d2ac22a022a0b1","original_uid":"a3c042ea5027299df6d2ac22a022a0b1"},{"hash":"0c3853b34ab23ee00169213cb88eb0b5","score":"5","length":"329","name":"Солнце","rating":"3","artist":{"name":"Louna (Сделай громче 2, 2010)"},"block":"3","uid":"0c3853b34ab23ee00169213cb88eb0b5","original_uid":"0c3853b34ab23ee00169213cb88eb0b5"},{"hash":"7bce50afc3d1afdba75af91d54b84603","score":"5","length":"203","name":"Зачем","rating":"10","artist":{"name":"Louna (Сделай громче 2, 2010)"},"block":"3","uid":"7bce50afc3d1afdba75af91d54b84603","original_uid":"7bce50afc3d1afdba75af91d54b84603"},{"hash":"8790090630196ac527aa45ca6bc256c2","score":"3","length":"269","name":"Бойцовский клуб (Сделай громче 2010)","rating":"0","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"3","uid":"8790090630196ac527aa45ca6bc256c2","original_uid":"8790090630196ac527aa45ca6bc256c2"},{"hash":"aaab48cf695fec38b43151a97c0b4650","score":"2","length":"50","name":"Карма мира (\"Отцы мяса\", 2007; Химера cover)","rating":"0","artist":{"name":"Анкылым"},"block":"4","uid":"aaab48cf695fec38b43151a97c0b4650","original_uid":"aaab48cf695fec38b43151a97c0b4650"},{"hash":"e12895490c3261740e6bcf07dfe0a290","score":"3","length":"313","name":"Кризис Крайст суперзвезда","rating":"1","artist":{"name":"Louna (Сделай громче! Часть 2. 2010)"},"block":"3","uid":"e12895490c3261740e6bcf07dfe0a290","original_uid":"e12895490c3261740e6bcf07dfe0a290"},{"hash":"882a3dd0280bc2778f2aee076a5c84e2","score":"3","length":"282","name":"Во мне (Сделай Громче!) (2010)","rating":"0","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"3","uid":"882a3dd0280bc2778f2aee076a5c84e2","original_uid":"882a3dd0280bc2778f2aee076a5c84e2"},{"hash":"aa063f50d51c5f1834d10c79f8045647","score":"3","length":"287","name":"Свобода","rating":"0","artist":{"name":"Louna (Сделай громче! Часть 2. 2010)"},"block":"3","uid":"aa063f50d51c5f1834d10c79f8045647","original_uid":"aa063f50d51c5f1834d10c79f8045647"},{"hash":"a635d4e163a5b512249024273a891f75","score":"2","length":"285","name":"02 - Сожженная заживо (\"Сделай громче!, Диск 2, 2010)","rating":"2","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"3","uid":"a635d4e163a5b512249024273a891f75","original_uid":"a635d4e163a5b512249024273a891f75"},{"hash":"d25f2cf5d016ae231fa87a15a4485f80","score":"2","length":"205","name":"Карма мира (Сделай громче! 2010)","rating":"0","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"4","uid":"d25f2cf5d016ae231fa87a15a4485f80","original_uid":"d25f2cf5d016ae231fa87a15a4485f80"},{"hash":"b7a21bbd12788f06389a4bb7d4d884f1","score":"1","length":"248","name":"Карма (минус)","rating":"251","artist":{"name":"Инь-Ян","uid":"Y2R17JGJ-EOFOMST8CM1H","original_uid":"Y2R17JGJ-EOFOMST8CM1H"},"block":"5","uid":"b7a21bbd12788f06389a4bb7d4d884f1","original_uid":"b7a21bbd12788f06389a4bb7d4d884f1"},{"hash":"769ecf6aad1e262e4ff33bdaa3747690","score":"1","length":"224","name":"Мои друзья (минус)","rating":"117","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"5","uid":"769ecf6aad1e262e4ff33bdaa3747690","original_uid":"769ecf6aad1e262e4ff33bdaa3747690"},{"hash":"1037119bf96b3665a1c4d2b8847683e0","score":"1","length":"239","name":"System Destroys","rating":"249","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"5","uid":"1037119bf96b3665a1c4d2b8847683e0","original_uid":"1037119bf96b3665a1c4d2b8847683e0"},{"hash":"a14ce51e60662123f26d5394edded101","score":"1","length":"202","name":"Моя оборона (live -ГО\/Nirvana cover)","rating":"73","artist":{"name":"LOUNA","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"5","uid":"a14ce51e60662123f26d5394edded101","original_uid":"a14ce51e60662123f26d5394edded101"},{"hash":"07fb6537841b19b18e9ebc83d3a092a1","score":"1","length":"273","name":"Дальше действовать будем мы(cover Кино)","rating":"500","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"5","uid":"07fb6537841b19b18e9ebc83d3a092a1","original_uid":"07fb6537841b19b18e9ebc83d3a092a1"},{"hash":"10b9de3b848ac44e3c34b839c47fb410","score":"1","length":"236","name":"Кто, если не мы","rating":"109","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"5","uid":"10b9de3b848ac44e3c34b839c47fb410","original_uid":"10b9de3b848ac44e3c34b839c47fb410"},{"hash":"bb62c21a012b378849131c9f1c4a1f20","score":"1","length":"263","name":"Up There (Behind A Mask - 2013)","rating":"65","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"5","uid":"bb62c21a012b378849131c9f1c4a1f20","original_uid":"bb62c21a012b378849131c9f1c4a1f20"},{"hash":"1bf184273beb7b3c4462ed24e17fe391","score":"1","length":"263","name":"Полные карманы марихуаны","rating":"226","artist":{"name":"Ленинград","uid":"Y2R142I5-9NKS3469JART","original_uid":"Y2R142I5-9NKS3469JART"},"block":"5","uid":"1bf184273beb7b3c4462ed24e17fe391","original_uid":"1bf184273beb7b3c4462ed24e17fe391"},{"hash":"d3a1cdb90ff1b5b5bebffe964ebc8a40","score":"1","length":"243","name":"Война в каждом из нас","rating":"268","artist":{"name":"LOUNA","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"5","uid":"d3a1cdb90ff1b5b5bebffe964ebc8a40","original_uid":"d3a1cdb90ff1b5b5bebffe964ebc8a40"},{"hash":"cc8b94655cc59bc4f870c9867fac7410","score":"1","length":"256","name":"На карманы капает","rating":"246","artist":{"name":"Потап дядя Вадя Ugo"},"block":"5","uid":"cc8b94655cc59bc4f870c9867fac7410","original_uid":"cc8b94655cc59bc4f870c9867fac7410"},{"hash":"f7822e056b8e452c748a268914e9a3b0","score":"1","length":"197","name":"Не говори feat. Л. \"LOU\" Геворкян (\"Louna\") (Мой Мир 2013)","rating":"74","artist":{"name":"Чёрный Обелиск","uid":"Y2R14DGH-8LBK7HSVCT7P","original_uid":"Y2R14DGH-8LBK7HSVCT7P"},"block":"5","uid":"f7822e056b8e452c748a268914e9a3b0","original_uid":"f7822e056b8e452c748a268914e9a3b0"},{"hash":"022ac00407b1232e4bc7c68095cb7e91","score":"1","length":"267","name":"Суперхит","rating":"166","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"5","uid":"022ac00407b1232e4bc7c68095cb7e91","original_uid":"022ac00407b1232e4bc7c68095cb7e91"},{"hash":"04e15a1900f49b0bcdfd01f001845fb0","score":"1","length":"281","name":"Во мне","rating":"97","artist":{"name":"LOUNA feat. Дмитрий Ришко"},"block":"5","uid":"04e15a1900f49b0bcdfd01f001845fb0","original_uid":"04e15a1900f49b0bcdfd01f001845fb0"},{"hash":"6de2c7b9fd038cc8791fd7e19eee5e61","score":"1","length":"278","name":"Каждый вправе (feat. Сергей Михалок)","rating":"93","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"5","uid":"6de2c7b9fd038cc8791fd7e19eee5e61","original_uid":"6de2c7b9fd038cc8791fd7e19eee5e61"},{"hash":"3bddf1436033b66711fc6731d91a0741","score":"1","length":"24","name":"Сонное царство (Рингтон)","rating":"90","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"5","uid":"3bddf1436033b66711fc6731d91a0741","original_uid":"3bddf1436033b66711fc6731d91a0741"},{"hash":"e40d8ce8450ba9a58e12d59bf63492d1","score":"1","length":"248","name":"Меня призвали в летний тихий вечер отправили служить на край земли. Накинули, шинельку мне на плечи большие дали очень сапоги. И вот уже пусты мои карманы, в желудке больше водка не бурлит. И вместо карефанов капитаны кричат, со всех сторон как хочешь, та","rating":"98","artist":{"name":"Армейские песни"},"block":"5","uid":"e40d8ce8450ba9a58e12d59bf63492d1","original_uid":"e40d8ce8450ba9a58e12d59bf63492d1"},{"hash":"443f62e16532d45971c1da5c46b0f841","score":"1","length":"302","name":"Эй, братаны-хулиганы, палева навалом, до земли карманы Эй, матрёшки, милашки-крошки, тут НоГГано, хлопаем в ладошки","rating":"127","artist":{"name":"НоГГаноfeat Купэ"},"block":"5","uid":"443f62e16532d45971c1da5c46b0f841","original_uid":"443f62e16532d45971c1da5c46b0f841"},{"hash":"6252b4607e3873c28eb8d04882e86930","score":"1","length":"404","name":"ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ - Мантра Ваджрасаттвы, очищает карму, дает умиротворение, облегчает страдания, ведет к просветлению","rating":"172","artist":{"name":"СИМОРОН"},"block":"5","uid":"6252b4607e3873c28eb8d04882e86930","original_uid":"6252b4607e3873c28eb8d04882e86930"},{"hash":"03cd09c3c9d842641d52f903dc68cfc1","score":"1","length":"174","name":"Красные карманы (Фикус)","rating":"245","artist":{"name":"Михаил Круг","uid":"Y2R14MIP-IRQMEEC5DS1G","original_uid":"Y2R14MIP-IRQMEEC5DS1G"},"block":"5","uid":"03cd09c3c9d842641d52f903dc68cfc1","original_uid":"03cd09c3c9d842641d52f903dc68cfc1"},{"hash":"8842ac27d2013e9f47cb354f1fdc3f10","score":"1","length":"250","name":"Янь - Карма","rating":"330","artist":{"name":"ИНЬ"},"block":"5","uid":"8842ac27d2013e9f47cb354f1fdc3f10","original_uid":"8842ac27d2013e9f47cb354f1fdc3f10"},{"hash":"dcb223e539c9bd76ac4349c9b99e2601","score":"1","length":"226","name":"Моя оборона (Гр.Об. & Nirvana cover) (. К годовщине смерти Егора Летова, и ко дню рождения Курта Кобейна)","rating":"76","artist":{"name":"Louna feat. Тэм"},"block":"5","uid":"dcb223e539c9bd76ac4349c9b99e2601","original_uid":"dcb223e539c9bd76ac4349c9b99e2601"},{"hash":"7d78de526d0b68ee23e8d57239e1a2e0","score":"1","length":"234","name":"Ящик Пандоры","rating":"143","artist":{"name":"Louna","uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR","original_uid":"Y2R17IDC-9PSCOKHVL1IR"},"block":"5","uid":"7d78de526d0b68ee23e8d57239e1a2e0","original_uid":"7d78de526d0b68ee23e8d57239e1a2e0"}]