[{"hash":"358f4f480d0d02c2b99c3e616a82d250","score":"19","length":"269","name":"Dj stufi-City Lights v48....trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно эле","rating":"31","artist":{"name":"10 dj stufi"},"block":"1","uid":"358f4f480d0d02c2b99c3e616a82d250","original_uid":"358f4f480d0d02c2b99c3e616a82d250"},{"hash":"2548a7ea7a99871ba69dc64570406b72","score":"19","length":"21","name":"Dj stufi-City Lights v48..trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно элект","rating":"5","artist":{"name":"10 dj stufi"},"block":"2","uid":"2548a7ea7a99871ba69dc64570406b72","original_uid":"2548a7ea7a99871ba69dc64570406b72"},{"hash":"116fd7d3014995935f0d89cffd5d27b6","score":"19","length":"269","name":"Dj stufi-City Lights v48....trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно электро клуб январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь","rating":"4","artist":{"name":"★ electro music ★10 dj stufi"},"block":"2","uid":"116fd7d3014995935f0d89cffd5d27b6","original_uid":"116fd7d3014995935f0d89cffd5d27b6"},{"hash":"366f4755892aa6279cc2e9bd55495235","score":"2","length":"269","name":"ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ДРУЗЬЯ \/\/\/\/\/trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно электро клуб январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь","rating":"0","artist":{"name":"10 Dj stufi- City Lights v48"},"block":"2","uid":"366f4755892aa6279cc2e9bd55495235","original_uid":"366f4755892aa6279cc2e9bd55495235"},{"hash":"10cafff4091bfb73c231af9baca26117","score":"19","length":"269","name":"Dj stufi-City Lights v48....trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно электро клуб январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь","rating":"0","artist":{"name":"★ http:\/\/vkontakte.ru\/club_electro_music ★10 dj stufi"},"block":"2","uid":"10cafff4091bfb73c231af9baca26117","original_uid":"10cafff4091bfb73c231af9baca26117"},{"hash":"1d65a8a07d2380a01ed8f37185606fc5","score":"19","length":"269","name":"Dj stufi-City Lights v48..trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек","rating":"0","artist":{"name":"[muzmo.ru] 10 dj stufi"},"block":"2","uid":"1d65a8a07d2380a01ed8f37185606fc5","original_uid":"1d65a8a07d2380a01ed8f37185606fc5"},{"hash":"181c2605f9876a7d00bb9b2a0b99a1e4","score":"2","length":"269","name":"Dj stufi-City Lights v48..trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно элект","rating":"56","artist":{"name":"10 dj stufi Самые лучшие треки у меня id22657227 (30\/04\/2011)"},"block":"2","uid":"181c2605f9876a7d00bb9b2a0b99a1e4","original_uid":"181c2605f9876a7d00bb9b2a0b99a1e4"},{"hash":"78eb01b1fdd427c8c959d14815508ea3","score":"19","length":"269","name":"10 dj stufi - dj stufi-City Lights v48..trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно элект","rating":"0","artist":{"name":"WaP.Ka4Ka.Ru [vkhp.net]"},"block":"2","uid":"78eb01b1fdd427c8c959d14815508ea3","original_uid":"78eb01b1fdd427c8c959d14815508ea3"},{"hash":"ef3779aa8f0520b2d99dc56f731275e6","score":"19","length":"269","name":"Dj stufi-City Lights v48....trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно электро клуб январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь","rating":"745","artist":{"name":"10 dj stufi"},"block":"2","uid":"ef3779aa8f0520b2d99dc56f731275e6","original_uid":"ef3779aa8f0520b2d99dc56f731275e6"},{"hash":"85f578bf7bfd3039b21afaeb703204f7","score":"19","length":"6","name":"Dj stufi-City Lights v48..trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно элект","rating":"0","artist":{"name":"[muzmo.ru] 10 dj stufi"},"block":"2","uid":"85f578bf7bfd3039b21afaeb703204f7","original_uid":"85f578bf7bfd3039b21afaeb703204f7"},{"hash":"3c9cc90fda25a9d70c2926e421dd0082","score":"19","length":"269","name":"10 dj stufi - dj stufi-City Lights v48....trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно электро клуб январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь","rating":"0","artist":{"name":"WaP.Ka4Ka.Ru"},"block":"2","uid":"3c9cc90fda25a9d70c2926e421dd0082","original_uid":"3c9cc90fda25a9d70c2926e421dd0082"},{"hash":"e9ab05a16a67bafe66184ac4672ee0c0","score":"2","length":"160","name":"Dj stufi-Trap senses V133","rating":"1","artist":{"name":"10 Dj stufi-Trap senses V133"},"block":"3","uid":"e9ab05a16a67bafe66184ac4672ee0c0","original_uid":"e9ab05a16a67bafe66184ac4672ee0c0"},{"hash":"002b0aa60a12dfdb72434c4dc6b78087","score":"23","length":"270","name":"Dj stufi-City Lights v48....trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно эле","rating":"110","artist":{"name":"15 dj stufi"},"block":"4","uid":"002b0aa60a12dfdb72434c4dc6b78087","original_uid":"002b0aa60a12dfdb72434c4dc6b78087"},{"hash":"45bf537287e23432554127a38326a040","score":"2","length":"214","name":"111","rating":"0","artist":{"name":"10 Dj stufi-Live dancing v62"},"block":"3","uid":"45bf537287e23432554127a38326a040","original_uid":"45bf537287e23432554127a38326a040"},{"hash":"0e6537fee3114680f8c11970a48a3fc0","score":"2","length":"214","name":"Ништяк музяка..тыц тыц","rating":"0","artist":{"name":"10 Dj stufi-Live dancing v62"},"block":"3","uid":"0e6537fee3114680f8c11970a48a3fc0","original_uid":"0e6537fee3114680f8c11970a48a3fc0"},{"hash":"0708a19d1db1b3793fc34f6092429c01","score":"2","length":"301","name":"Electro yеаr V59","rating":"0","artist":{"name":"10 Dj stufi-Nеw electro yеаr V59"},"block":"3","uid":"0708a19d1db1b3793fc34f6092429c01","original_uid":"0708a19d1db1b3793fc34f6092429c01"},{"hash":"e1d52bc5f767d407cf1f4219b1ce2bc0","score":"2","length":"301","name":"ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ДРУЗЬЯ electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал","rating":"0","artist":{"name":"[muzmo.ru] 10 Dj stufi-Nw electro yr V59"},"block":"3","uid":"e1d52bc5f767d407cf1f4219b1ce2bc0","original_uid":"e1d52bc5f767d407cf1f4219b1ce2bc0"},{"hash":"d845fbf53e56d15340999c68517e18b0","score":"2","length":"312","name":"Welcome to my crazy world ♫ нерушенко леонид airz davis and may баста-maza chris brown - sadhero 10 dj stufi-sound abuse v93 80-90 е [ dj kot aka jack-o'-lantern [первый данин сольник] лекс на радио мсм 102, 1 gaga♥..ιll","rating":"9","artist":{"name":"̡͌l̡ ̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡ ̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲"},"block":"3","uid":"d845fbf53e56d15340999c68517e18b0","original_uid":"d845fbf53e56d15340999c68517e18b0"},{"hash":"c8d5b6e96aa88ec6bf384be6b5ed9cb1","score":"2","length":"224","name":"Dj stufi-Mechanical sounds V96","rating":"4","artist":{"name":"10 Dj stufi-Mechanical sounds V96"},"block":"3","uid":"c8d5b6e96aa88ec6bf384be6b5ed9cb1","original_uid":"c8d5b6e96aa88ec6bf384be6b5ed9cb1"},{"hash":"6a0a8a91fe19b5d67ef5e248654d4001","score":"2","length":"288","name":"Dj stufi-Monster Trap beats V131","rating":"2","artist":{"name":"10 Dj stufi-Monster Trap beats V131"},"block":"3","uid":"6a0a8a91fe19b5d67ef5e248654d4001","original_uid":"6a0a8a91fe19b5d67ef5e248654d4001"},{"hash":"7f0b4b856d0b4c95f2ac207834595881","score":"2","length":"119","name":"Dj stufi-City Lights v48..trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно элект","rating":"0","artist":{"name":"[muzmo.ru] 10 dj stufi"},"block":"3","uid":"7f0b4b856d0b4c95f2ac207834595881","original_uid":"7f0b4b856d0b4c95f2ac207834595881"},{"hash":"4b77c3a52294ce3fceffc6557ad36ef1","score":"2","length":"213","name":"ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ДРУЗЬЯ","rating":"6","artist":{"name":"10 Dj stufi-Live dancing v62"},"block":"3","uid":"4b77c3a52294ce3fceffc6557ad36ef1","original_uid":"4b77c3a52294ce3fceffc6557ad36ef1"},{"hash":"77b6ab6ae3248ced790f703556cc6563","score":"23","length":"293","name":"Dj stufi-City Lights v48....trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно эле","rating":"5","artist":{"name":"13 dj stufi"},"block":"4","uid":"77b6ab6ae3248ced790f703556cc6563","original_uid":"77b6ab6ae3248ced790f703556cc6563"},{"hash":"385e3d0bbc7f454fcef161265c442035","score":"23","length":"404","name":"Dj stufi-City Lights v48....trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно эле","rating":"4","artist":{"name":"02 dj stufi"},"block":"4","uid":"385e3d0bbc7f454fcef161265c442035","original_uid":"385e3d0bbc7f454fcef161265c442035"},{"hash":"d9273e69a29212ff3c2b0dca4bf57717","score":"23","length":"296","name":"Dj stufi-City Lights v48....trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно эле","rating":"0","artist":{"name":"05 dj stufi"},"block":"4","uid":"d9273e69a29212ff3c2b0dca4bf57717","original_uid":"d9273e69a29212ff3c2b0dca4bf57717"},{"hash":"e31e0e244470a25349af901c81090241","score":"23","length":"305","name":"Dj stufi-City Lights v48....trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно эле","rating":"6","artist":{"name":"14 dj stufi"},"block":"4","uid":"e31e0e244470a25349af901c81090241","original_uid":"e31e0e244470a25349af901c81090241"},{"hash":"184a526e2079eb9fc9afc912318a7f47","score":"23","length":"242","name":"Dj stufi-City Lights v48....trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно эле","rating":"0","artist":{"name":"04 dj stufi"},"block":"4","uid":"184a526e2079eb9fc9afc912318a7f47","original_uid":"184a526e2079eb9fc9afc912318a7f47"},{"hash":"65ccaac1e060ed29246bd5ec542248c4","score":"23","length":"274","name":"Dj stufi-City Lights v48....trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно эле","rating":"0","artist":{"name":"11 dj stufi"},"block":"4","uid":"65ccaac1e060ed29246bd5ec542248c4","original_uid":"65ccaac1e060ed29246bd5ec542248c4"},{"hash":"19e97f62b698d5b0e40f3030db6783f3","score":"23","length":"256","name":"Dj stufi-City Lights v48....trance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно эле","rating":"3","artist":{"name":"08 dj stufi"},"block":"4","uid":"19e97f62b698d5b0e40f3030db6783f3","original_uid":"19e97f62b698d5b0e40f3030db6783f3"},{"hash":"6c12b7dac67a63a4575aa3cb5288c7a0","score":"2","length":"240","name":"123 Club, electro, hose, trance, progressive, minimal, techno, dubstep, drum and base 2011, 2012, клубняк, хит лета, хит зимы, хит весны, хит осени, грустные песни, медляк, рэп, русский, русские, зарубежные","rating":"7401","artist":{"name":"Club, electro, hose, trance, progressive, minimal, techno, dubstep, drum and base 2011, 2012, клубняк, хит л"},"block":"5","uid":"6c12b7dac67a63a4575aa3cb5288c7a0","original_uid":"6c12b7dac67a63a4575aa3cb5288c7a0"},{"hash":"c25eeb71cba2689a9c602442cbde2d21","score":"1","length":"190","name":"Ближе к небесам - рэп минус новый лирика минусовка electro 2010 2011 hit klubnyak remix hause dnb jest хит клубняк электро микс ремикс клубный маза love лето любовь романтика drumm and bass секс порно 100500 москва сочи это хорошо love lady gaga","rating":"5296","artist":{"name":"EL Roosh","uid":"Y2R1B7PI-NAQGM6JC2135","original_uid":"Y2R1B7PI-NAQGM6JC2135"},"block":"5","uid":"c25eeb71cba2689a9c602442cbde2d21","original_uid":"c25eeb71cba2689a9c602442cbde2d21"},{"hash":"3b83ccda4a7767ae98fce658b8e9b1d0","score":"1","length":"220","name":"Электро 2010, Электро, Электронные, Club raй, РАЙ, Клуб рай, Raй, Бассы, Басc, Рай, Клубняк","rating":"7118","artist":{"name":"Dj 2012"},"block":"5","uid":"3b83ccda4a7767ae98fce658b8e9b1d0","original_uid":"3b83ccda4a7767ae98fce658b8e9b1d0"},{"hash":"001a46703b4cd50172e411d3c7042851","score":"1","length":"143","name":"Сегодня праздник у девчат! Сегодня будут танцы","rating":"3369","artist":{"name":"Клубняк"},"block":"5","uid":"001a46703b4cd50172e411d3c7042851","original_uid":"001a46703b4cd50172e411d3c7042851"},{"hash":"056d2f057cade05cf78af41b0b0cc9d0","score":"1","length":"98","name":"Транс, Реп, hip hop, Klubnjak, mix by dj, minimal, tehno, dance, rnb, ((=, Без названия, Hard elektro, HouseDoctor, Музика, mix, rmx, Sax, sex, NIGHT CLUB, Original Mix, Клуб, House Party, dance 2011)","rating":"9645","artist":{"name":"Круть"},"block":"5","uid":"056d2f057cade05cf78af41b0b0cc9d0","original_uid":"056d2f057cade05cf78af41b0b0cc9d0"},{"hash":"16c2b43ca16b5d50595d4827c9e293e0","score":"1","length":"102","name":"A yea - 2011 2012 2013 =) track cупер клёвый чёткий драм drum and & bass басс Клубняк Клуб Рай night sensation white new новинка новый (Dj Glebik q=DjGlebik Понравился трек Скачай его отсюда zdes","rating":"5218","artist":{"name":"Dj Glebik"},"block":"5","uid":"16c2b43ca16b5d50595d4827c9e293e0","original_uid":"16c2b43ca16b5d50595d4827c9e293e0"},{"hash":"5934620525c2d82853ad1e7f9e337fc1","score":"2","length":"210","name":"(Клубная и Электронная Музыка[ht Trance DubStep Drum and Bass House Progressive Electro Minimal Techno Dance Remix Клубняк Танцевальная Поп Музыкальные Новинки самые лучшие ремиксы]","rating":"3192","artist":{"name":"DJ Damirhan - Bananastreet Birthday Mix"},"block":"5","uid":"5934620525c2d82853ad1e7f9e337fc1","original_uid":"5934620525c2d82853ad1e7f9e337fc1"},{"hash":"6743201b74df5b1534278a4f6399c510","score":"1","length":"139","name":"DJ MТA - клубняк 2011","rating":"6325","artist":{"name":"Dj 2012"},"block":"5","uid":"6743201b74df5b1534278a4f6399c510","original_uid":"6743201b74df5b1534278a4f6399c510"},{"hash":"d2435f8825c6be3d5a5680ce4d9b23f1","score":"1","length":"174","name":"Клубняк 2011","rating":"6039","artist":{"name":"Dj Gavr","uid":"Y2R1B7PQ-V140RK29DQPC","original_uid":"Y2R1B7PQ-V140RK29DQPC"},"block":"5","uid":"d2435f8825c6be3d5a5680ce4d9b23f1","original_uid":"d2435f8825c6be3d5a5680ce4d9b23f1"},{"hash":"d62eb83a710e3fc0713df55a9fc29471","score":"2","length":"400","name":"Orgasmic (Matteo Poker Remix) [Techno 2010] 2010 2011 minimal dram new dl record bass клубняк","rating":"7424","artist":{"name":"Neizvestnyj ispolnitel"},"block":"5","uid":"d62eb83a710e3fc0713df55a9fc29471","original_uid":"d62eb83a710e3fc0713df55a9fc29471"},{"hash":"ae2f985c3221b73995454bc7f21ec430","score":"1","length":"331","name":"Хит \\ 2010 \\ 2011 \\ кино \\ рок \\ клубняк \\ новинка \\ ремикс \\ оригинал \\ минус \\ супер \\ радио \\ шансон \\ хип хоп \\ рэп \\ транс \\ электро \\ микс \\ нюша \\ сплин","rating":"6957","artist":{"name":"Грустная песня. одна из лучший песен для мувиков ксс"},"block":"5","uid":"ae2f985c3221b73995454bc7f21ec430","original_uid":"ae2f985c3221b73995454bc7f21ec430"},{"hash":"2779e1ec52c62ddeede12ecb62479011","score":"1","length":"196","name":"Город без метро (при уч.Эм J - Клубняк со словами 2012)","rating":"3422","artist":{"name":"Dj Boor feat Dj Frost music feat SERPO"},"block":"5","uid":"2779e1ec52c62ddeede12ecb62479011","original_uid":"2779e1ec52c62ddeede12ecb62479011"},{"hash":"fb289582b971c4b7afafe582b216ce41","score":"1","length":"249","name":"Хит \\ 2011 \\ 2012 \\ кино \\ рок \\ клубняк \\ новинка \\ ремикс \\ оригинал \\ минус \\ супер \\ радио \\ шансон \\ хип хоп \\ рэп \\ транс \\ электро \\ микс \\ нюша \\ сплин","rating":"5690","artist":{"name":"Красивые слова, гуф баста джонибой лирика супер круто классная песня офигенно крутая песня"},"block":"5","uid":"fb289582b971c4b7afafe582b216ce41","original_uid":"fb289582b971c4b7afafe582b216ce41"},{"hash":"4341925594ca24d6d6d3d68f6978db30","score":"1","length":"245","name":"Новый мощный хаус (remix) 2011, 2012, 2013, новинки, жесть, клубняк, бассы, мясо, клуб -next","rating":"4637","artist":{"name":"Dj Next (club remix 2011)"},"block":"5","uid":"4341925594ca24d6d6d3d68f6978db30","original_uid":"4341925594ca24d6d6d3d68f6978db30"},{"hash":"9da747fc2098f221080d1292c8093a31","score":"3","length":"287","name":"Новинка 2011 хит 2011 electro house 2010 2011 Minimal techno 2010 2011 DJtrance electro house minimal techno 2010 2009 2011 зима лето осень весна клубняк супер оффигеный трек dj минимал техно электр","rating":"4427","artist":{"name":"08 Dj stufi-Skyline V67"},"block":"5","uid":"9da747fc2098f221080d1292c8093a31","original_uid":"9da747fc2098f221080d1292c8093a31"},{"hash":"6c8fe6e35e7b86654ab2a6c4e458ea00","score":"1","length":"200","name":"Лучший клубняк для твоей машины - Be My Baby (Alchemist Project Mix)","rating":"4402","artist":{"name":"777"},"block":"5","uid":"6c8fe6e35e7b86654ab2a6c4e458ea00","original_uid":"6c8fe6e35e7b86654ab2a6c4e458ea00"},{"hash":"8c558b3a3e2bce7e9cb3096582c67910","score":"1","length":"204","name":"Клубняк пам парам 2011","rating":"4739","artist":{"name":"Prezioso and Marvin"},"block":"5","uid":"8c558b3a3e2bce7e9cb3096582c67910","original_uid":"8c558b3a3e2bce7e9cb3096582c67910"},{"hash":"9bdcd2060573c7d39fdc16c86a5db2c0","score":"1","length":"238","name":"Track 5","rating":"5348","artist":{"name":"ЛуЧшИй КлУбнЯк"},"block":"5","uid":"9bdcd2060573c7d39fdc16c86a5db2c0","original_uid":"9bdcd2060573c7d39fdc16c86a5db2c0"},{"hash":"ccd01b3d29fc5492596a5f278eeec371","score":"1","length":"66","name":"Классная мелодия","rating":"5820","artist":{"name":"Клубняк"},"block":"5","uid":"ccd01b3d29fc5492596a5f278eeec371","original_uid":"ccd01b3d29fc5492596a5f278eeec371"},{"hash":"22cb73c00d2d8a104c2291ecb005c131","score":"1","length":"239","name":"Цыганский клубняк))","rating":"6855","artist":{"name":"Цыгане"},"block":"5","uid":"22cb73c00d2d8a104c2291ecb005c131","original_uid":"22cb73c00d2d8a104c2291ecb005c131"},{"hash":"43aaf3f3414ba658c1a9085344d24a11","score":"1","length":"192","name":"Клубняк!!! клубничёк!!! senseition обожаю этот трек","rating":"8421","artist":{"name":"Dj white scar ( Alex GosH )"},"block":"5","uid":"43aaf3f3414ba658c1a9085344d24a11","original_uid":"43aaf3f3414ba658c1a9085344d24a11"}]